„Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,
abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie;
abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana.” (Łk 4,18-19)
 
Życzymy wszystkim Sympatykom Całunu Turyńskiego,
abyśmy umieli być świadkami Dobrej Nowiny, której zwierciadłem jest turyńskie płótno,
głosić wolność i uzdrowienie, które jest w Ranach Chrystusa oraz abyśmy umieli patrzeć na świat oczyma Boga.
Niech ten Nowy Rok, który nadejdzie będzie rokiem łaski i obfitości od Pana w życiu każdego z nas.
o. Mariusz Kiełbasa LC (dyrektor), Krzysztof Sadło (sekretarz)