31 sierpnia została zamieszczona najnowsza aktualizacja strony www.shroud.com. Przyniosła ona kolejna porcje nowych wiadomości i artykułów na temat Całunu Turyńskiego. A oto omówienie niektórych z nich.

Joe Marino kontynuuje pisanie artykułów przeglądowych o poszczególnych aspektach badań nad Całunem. Nowe artykuły obejmują takie tematy jak lista dyscyplin naukowych, które miały swój udział w badaniach nad Całunem, bibliografię najistotniejszych naukowych artykułów recenzowanych, na których opiera się naukowa wiedza o Całunie, a także jak się ma Całun do kontekstu realiów Judei pod panowaniem Rzymian w I wieku. Także stosunek niektórych nieżyjących wpływowych badaczy do kontrowersyjnego datowania radiowęglowego z 1988 r., archeologa Paula C. Maloney, oraz ojców Petera Rinaldiego i Adama Otterbine’a, z amerykańskiej organizacji miłośników kwestii Całunu Holy Shroud Guild, którzy w latach 70-tych i 80-tych odgrywali kluczową rolę jeśli chodzi o negocjacje między badaczami, a kurią w Turynie. Oraz jakie możliwości badań nie zostały spełnione przez nie dojście do skutku programu badań STURP II w latach 80-tych. A nawet taki temat czy jest jakiś związek Całunu z rzekomo (według pogłosek i stereotypów) rozplenioną w Turynie czarną magią.

Ze starszych materiałów opublikowano Proceedings z konferencji STURP w Albuquerque w 1977 r., kiedy zespół przygotowywał się do bezpośrednich badań nad Całunem w Turynie. Także kilkanaście starszych numerów magazynu Collegamento pro Sindone z początku lat 90-tych. Archiwum biuletynów British Society for the Turin Shroud (BSTS) doprowadzone jest do numeru 92 z końca 2020 r. Obecnie numery będą archiwizowane na stronie shroud.com rok po normalnym wydaniu. W ostatnich kilku numerach jest sporo artykułów historyczny Iana Wilsona, Marka Guscina, Pam Moon i innych.

W czerwcu ukazał się najnowszy numer magazynu Sindon, w podwójnej włosko-angielskiej wersji językowej. Numer jest w głównej części poświęcony kwestii ukrzyżowania. Mamy artykuły o lokalizacji Golgoty, metodach krzyżowania w starożytności. Wspomniane jest odkrycie, ogłoszone na początku tego roku, szczątków ukrzyżowanego człowieka w Wielkiej Brytanii. Mamy także komentarz Marco Ricciego, Paolo Di Lazzaro i Alfonso Sanchez Hermosilla do ogłoszonej w tym roku pracy De Caro L, Sibillano T, Lassandro R, Giannini C, Fanti G. X-ray Dating of a Turin Shroud’s Linen Sample. Heritage. 2022; 5(2):860-870. https://doi.org/10.3390/heritage5020047 , o metodach szacowania wieku nici z Całunu na podstawie właściwości  widma rozproszonego promieniowania X.