W związku z epidemią oraz mając na uwadze wytyczne władz państwowych i kościelnych, informujemy że: wystawa Całunu nieczynna, a Drogi Krzyżowe z Całunem nie odbędą się – do odwołania.

Wraz z KEP:

Znajdując się po raz kolejny w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, w tym „koronawirusa”, zachęcamy do błagania Boga – przez wstawiennictwo Maryi Królowej Polski i Świętych Patronów – do podjęcia modlitwy błagalnej o oddalenie od nas kolejnego niebezpieczeństwa.