21 marca zaczynamy trzecią już serię seminariów syndonologicznych. Seminaria odbywać się będą w Krakowie w Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33, Sala Konferencyjna (II piętro).

1. Natura i pochodzenie wizerunku ciała na Całunie – historia badań.
Prowadzący: prof. dr hab. Janusz Orkisz (PK) i Krzysztof Sadło (PCS)
21 III 2019 (czwartek), godz. 19.00

Abstrakt: Przedstawienie i krytyka historycznych prób wytłumaczenia pochodzenia wizerunku ciała na Całunie – wyjaśnienia tradycyjne, wyjaśnienia zamierzające w kierunku udowodnienia fabrykacji, wyjaśnienia naukowe.

Prezentacja obecnej wiedzy na temat cech  wizerunku ciała na Całunie oraz najbardziej prawdopodobnej i powszechnie już przyjętej, teorii wyjaśniającej jego utrwalenie się w wierzchniej warstwie lnianych włókien.

2. Człowiek z Całunu w oczach fizyka – hipoteza powstania wizerunku i metodologia badań.
Prowadzący: dr hab. Wojciech Zając, prof. n. IFJ PAN
11 IV 2019 (czwartek), godz. 19.00

Abstrakt: Najważniejsze cechy fizyczne wizerunku: grubość warstwy jego nośnika, korelacja stopnia zaciemnienia z odległością nośnika od modela, itp. wydają się wykluczać protofotografię oraz efekty radiacyjne w celulozie.

Zadowalającą hipotezę powstania wizerunku można zbudować zakładając proces z grupy tzw. reakcji Maillarda. Dowolna akceptowalna dla fizyka hipoteza winna spełniać ostre kryteria naukowości (np. Poppera). Inne hipotezy wykraczają poza ramy dyskursu naukowego.

3. Starzenie celulozy a wiek Całunu Turyńskiego i natura wizerunku.
Prowadzący: prof. dr hab. Jan Jaworski (UW)
23 V 2019 (czwartek), godz. 19.00

Abstrakt: Struktura chemiczna celulozy – podstawowego składnika lnu oraz jej degradacja z wiekiem: zmiany chemiczne na drodze hydrolizy i utleniania, powstanie nowych grup funkcyjnych i rozrywanie wiązań prowadzące do zażółcenia i osłabienia włókien celulozy. Wykorzystanie tych procesów do próby wyjaśnienia natury wizerunku oraz nowych metod określenia wieku Całunu – spektroskopowej i mechanicznej.

Najbardziej prawdopodobny sposób dostarczenia energii do przemian chemicznych celulozy – efekt koronowy. Ostatnie próby udowodnienia takiego mechanizmu w oparciu o odwrotny problem inżynierski

4. Współczesne badania Całunu na Uniwersytecie w Padwie – otwarte kwestie.
Prowadzący: dr hab. Jakub Prauzner-Bechcicki (UJ)
14 VI 2019 (piątek), godz. 19.00

Abstrakt: W ostatnich latach, w obszarze fizykochemicznych badań Całunu Turyńskiego zdaje się wieść prym grupa badawcza skupiona wokół prof. Giulio Fantiego z Uniwersytetu w Padwie. Uzyskiwane w tym zespole wyniki dowodzą, że arsenał metod eksperymentalnych nauk ścisłych i inżynieryjno-technicznych wciąż jeszcze ma wiele do zaoferowania osobom stawiającym pytania o Całun. Co istotne, część z otrzymanych rezultatów badań opublikowana została w renomowanych periodykach naukowych.

W referacie zaprezentowany zostanie przegląd efektów najnowszych badań Całunu w oparciu o wyniki uzyskane przez wspomnianą grupę.

Transmisja na żywo w Internecie dostępna będzie w czasie trwania seminarium na naszej stronie www.calun.info/pcs.

Seminaria mają charakter otwarty; dedykowane są głównie studentom i doktorantom oraz słuchaczom Trzeciego Wieku.

Prosimy o przybycie kwadrans wcześniej, aby pozostawianie ubrań w szatni i gromadzenie się w sali wykładowej zakończyły się przed rozpoczęciem transmisji przez Internet.

Serdecznie zapraszamy.

Plakat Seminarium Syndonologicznego w wersji do druku.