PRAWDZIWE OBLICZE BOGA.
CAŁUN TURYŃSKI W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ NAUKOWYCH.

Prof. dr hab. Jan S. Jaworski

DATOWANIE RADIOWĘGLOWE
BADANIE WIEKU CAŁUNU Z 1988 R.

Prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz

ŚLADY KRWI NA CAŁUNIE TURYŃSKIM
ANALIZA MATERIAŁOWA OD MIKRO DO NANOSKALI (Preprint)

Prof. dr hab. Jan S. Jaworski

POLSCY SYNDONOLODZY
Z DZIEJÓW BADAŃ CAŁUNU TURYŃSKIEGO I ICH POPULARYZACJI
oraz POLSKA BIBLIOGRAFIA SYNDONOLOGICZNA (DO 2017 ROKU) (Preprint)

Prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk