Jako Polskie Centrum Syndonologiczne pragniemy:
jednoczyć,
motywować
i koordynować
środowisko ludzi związanych z Całunem Turyńskim w naszym kraju oraz wśród Polonii, abyśmy razem poprzez:
prowadzenie badań naukowych,
popularyzację wiedzy
– oraz duszpasterstwo z wykorzystaniem Całunu
prowadzili jak największą liczbę ludzi do prawdziwego spotkania z Chrystusem Zbawicielem.