(w kolejności przystąpienia)

 1. o. mgr mgr inż. Mariusz Kiełbasa, LC
 2. dr inż. Zbigniew Handzel
 3. ks. prof. dr hab. Roman Bogacz
 4. prof. dr hab. med. Władysław Sinkiewicz
 5. mgr Krzysztof Sadło
 6. prof. dr hab. inż Janusz Orkisz
 7. prof. dr hab. Zbigniew Treppa
 8. prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk
 9. prof. dr hab. Wojciech Kucewicz
 10. mgr inż. Michał Wojtulewicz
 11. dr med. Andrzej Przybyszowski
 12. ks. mgr Leszek Uroda
 13. mgr Zofia Komorowska
 14. mgr Jadwiga Pilarczyk
 15. dr hab. Marcin Majewski
 16. mgr Szymon Szymański-Zych
 17. prof. dr hab. Jan Stefan Jaworski
 18. dr hab. Tomasz Graff
 19. Zenon Handzel (zmarł 2021 r.)
 20. Maria Hencel
 21. mgr lic. Aleksander Sztramski
 22. Małgorzata Kopeć
 23. ks. dr Artur Strzępka
 24. mgr Aleksandra Szwarc
 25. ks. mgr Jarosław Gawęda
 26. mgr Sylwia Wajner
 27. mgr Marcin Polus
 28. o. dr Piotr Nyk
 29. o. prof. dr hab. Bazyli Degórski
 30. ks. mgr Paweł Jakubowski
 31. Dariusz Konior
 32. mgr Marcin Klepacki
 33. lic. Michał Majorek
 34. mgr Karol Froń
 35. mgr Robert Olszański
 36. dr Joanna Małocha
 37. dr Bartłomiej Wołyniec
 38. dr Marcin Grala