Naszą Wystawę wspierają:

Expo Graphic od 1994 roku z należytą dbałością i kunsztem świadczy usługi w zakresie szeroko rozumianej typografii.  Specyfiką prowadzonej działalności firmy jest pracownia konserwacji dzieł sztuki, w której podejmujemy prace konserwatorskie obrazów, renowację oraz złocenie ram, jak też wykonujemy kopie malarskie, obrazów czy ikon.

Misja Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych:
Nasze produkty i usługi zapewniają wiarygodność procesów transakcji i identyfikacji.
Polityka społecznej odpowiedzialności biznesu odgrywa w PWPW znaczącą rolę. Firma angażuje się w liczne działania o charakterze społecznym i charytatywnym, wspiera wiele instytucji oraz inicjatyw kulturalnych i naukowych.