Z wielką radością informujemy, że jest już w sprzedaży wersja książkowa Leksykonu Syndonologicznego.

Z recenzji ks. prof. dra hab. Krzysztofa Kauchy (KUL)

Publikacja tego dzieła będzie ważnym wydarzeniem naukowym, a koncepcja jego otwartości w wersji cyfrowej (możliwości ciągłego uzupełniania) z pewnością wpłynie na rozwój polskiej syndonologii, która dzięki temu będzie mieć szanse włączenia się do syndonologii światowej (… ), a może nawet do stania się jej motorem napędowym. Publikację Leksykonu będzie można traktować jako ważne wydarzenie w dziejach polskiej nauki. Oto bowiem uprawiana przez niewielkie (lecz ciągle powiększające się) grono polskich naukowców syndonologia (mająca od dawna swoje posadowienie w świecie i niewątpliwe osiągnięcia) wyjdzie na światło dzienne z konkretnym, dojrzałym i interdyscyplinarnym dziełem naukowym, będącym rezultatem badań uznanych ludzi nauki. Ogromne podziękowanie za to należy się redaktorom naukowym Leksykonu oraz członkom kolegium redakcyjnego (… ). Wdzięczność trzeba też wyrazić wszystkim instytucjom współsprawczym powstania Leksykonu, a należą do nich: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Gdański i Papieski Uniwersytet św. Tomasza w Rzymie oraz – jako patron dzieła –Polskie Centrum Syndonologiczne.

Leksykon jest do nabycia na stronie wydawnictwa https://akademicka.pl.