Zapraszamy na kolejne cztery seminaria syndonologiczne.

Semestr zimowy 2019/2020

1. Całun Turyński – historia nieznana (do 1357) widziana oczyma historyka religii.
Prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk (UJ)
19 X 2019 (sobota), godz. 14.30 Zwierzchnictwo Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Miechowie III Dzień Całunu

2. Obraz z Całunu a kanony ukazywań wizerunku Chrystusa z perspektywy historii obrazu.
Prowadzący: prof. dr hab. Zbigniew Treppa (UG)
20 XI 2019 (środa), godz. 18.00-19.30 Auditorium Maximum UJ

3. Średniowieczne dzieje Całunu widziane oczami współczesnego historyka.
Prowadzący: dr hab. Tomasz Graff, prof. UPJPII (UPJPII)
18 XII 2019 (środa), godz. 18.00-19.30 Auditorium Maximum UJ

4. Poszukiwania śladów Całunu Turyńskiego w średniowieczu przez historyka sztuki.
Prowadzący: ks. prof. dr hab. Dariusz Tabor (UPJPII)
22 I 2020 (środa), godz. 18.00-19.30 Auditorium Maximum UJ

Miejsce: seminaria od 2 do 4 odbędą się w Krakowie w Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33, Sala Konferencyjna (II piętro) oraz będą transmitowane na żywo w Internecie pod adresem podanym w późniejszym czasie na stronie Polskiego Centrum Syndonologicznego:

www.calun.info/pcs/

Seminaria mają charakter otwarty; dedykowane są głównie studentom i doktorantom oraz słuchaczom uniwersytetów trzeciego wieku.

Adres kontaktowy: Krzysztof Pilarczyk (UJ): krzysztof.pilarczyk@uj.edu.pl

Plakat do druku