Leksykon

Cyfrowy Leksykon Syndonologicznydo którego odsyłamy przez link, może pomóc wniknąć w tajemnicę płótna znajdującego się w katedrze turyńskiej, znanego jako Całun Turyński. Grupa polskich uczonych z różnych ośrodków akademickich podjęła próbę przybliżenia problematyki syndonologicznej, wykorzystując wyniki badań naukowych z ostatniego stulecia. Patronowało temu dziełu Polskie Centrum Syndonologiczne w Krakowie powołane do istnienia w 2017 roku. Zachęcając do lektury zamieszczonych w leksykonie haseł, zapraszamy do „wyprawy w nieznane”, gdzie nauka i wiara szukać będą między sobą związków.