Nieistniejący już chyba witraż „Złożenie do grobu” z Katedry Notre Dame

Liturgia Wielkiego Piątku kończy się modlitwą, którą kapłan odmawia w grobie:
„Panie Jezu Chryste, nasze zmartwychwstanie i życie, podźwignij nas z grobu grzechów, nawiedź i napełnij duchową mocą. Spraw, abyśmy ugruntowani w wierze, nadziei i miłości mogli pojąć ze wszystkimi świętymi, jak wielka jest Twoja miłość. Tak bardzo nas umiłowałeś, że dla nas poniosłeś śmierć na krzyżu, aby żaden człowiek, który wierzy w Ciebie, nie zginął, ale miał życie wieczne. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.”

Kochani życzymy nam wszystkim i modlimy się, aby Chrystus podźwignął nas z naszych grobów, aby nas nawiedził i napełnił duchową mocą, aby ugruntował nas w wierze, nadziei i miłości, abyśmy mogli jeszcze lepiej rozumieć i doświadczać jak bardzo jesteśmy umiłowani przez Boga, abyśmy mieli życie prawdziwe i doszli do chwały w której nas oczekuje.

W imieniu kierownictwa PCS: Krzysztof Sadło