21 stycznia, na 27 rocznicę istnienia,  opublikowano najnowszą aktualizację strony www.shroud.com. A oto co ona m.in. przyniosła:

Kenneth E. Stevenson (były rzecznik STURP-u w latach 1970-tych) oraz  Brian Donley Worrell przygotowali darmową książkę, podsumowująca obecny stan badań nad Całunem: „The Shroud Of Turin – The Perfect Summary”, dostępna na stronie https://www.theshroudofturin.org/freebook.html (rejestracja poprzez adres e-mail).

Joe Marino podsumowuje przeszłe programy badań nad Całunem oraz wysuwane w przeszłości i obecnie propozycje dalszych programów badań w artykule „Past Testing of the Shroud of Turin and Proposals for the Future”. Porusza także niekiedy podnoszony przez biblijnych fundamentalistów zarzut, że słowa Pawła z 1 Listu do Koryntian 11,14 mialyby wskazywać, że Jezus nie miał długich włosów (wbrew wizerunkowi na Całunie) w artykule: „Does the Long Hair on the Man of the Shroud Prove the Cloth could not have Wrapped Jesus?”.

Giulio Fanti w artykule „Holy Fire and Body Image of the Holy Shroud: Divine Photography Hypothesis”, World Scientific News 176 (2023) str. 104-120, rozważa czy mogą istnieć fizyczne związki pomiędzy procesem powstania wizerunku na Całunie a zjawiskiem tzw. „cudu świętego ognia” jaki co roku dokonuje się w Bazylice Grobu Świętego w Jerozolimie podczas prawosławnej Wielkanocy.

Najbardziej chyba kontrowersyjnym z nowych artykułów, jest praca Pierre’a de Riedmatten’a na temat Chusty z Manoppello „The Enigma Of Manoppello Finally Unveiled?”, powracający do twierdzeń Roberto Falcinelliego, jakoby Chusta z Manopello miała być rzekomo zaginionym autoportretem niemieckiego renesansowego artysty  Albrechta Dürera.