Bezpłatny wstęp
Dla grup liczących powyżej kilku osób istnieje możliwość nieodpłatnego oprowadzenia po Wystawie i wysłuchania wykładu na temat Całunu.
Pon-sob od 9:00 do 17:00
Ekspozycja jest dostępna od poniedziałku do soboty w godzinach: 9.00-17.00.
Sanktuarium Jana Pawła II
Wystawa znajduje się w Sanktuarium Św. Jana Pawła II na Białych Morzach (30-610 Kraków, ul. Totus Tuus 32), w budynku Instytutu Dialogu Międzykulturowego
Rezerwacje dla grup
Telefonicznie: 786 818 960 lub mailowo: wystawa@calun.info
Stałe godziny oprowadzania
W każdą niedzielę na Wystawie stałe godziny prezentacji bezpośrednio po Mszach św. odprawianych o 9:30, 11:00 i 12:30.
Prezentacje wyjazdowe
Możliwe jest również zaproszenie przewodników pracujących na Wystawie do parafii, szkół itd. z prezentacją multimedialną poświęconą Całunowi.
Pobierz informator o Wystawie we formacie PDF
Podgląd