7 lutego 2021 roku urząd Dyrektora Komitetu Edukacyjnego PCS objął Pan prof. dr hab. Wojciech Kucewicz.

Pracuje w Katedrze Elektroniki AGH na stanowisku profesora zwyczajnego. Jest specjalistą z zakresu krzemowych detektorów promieniowania jonizującego, którymi zajmuje się od momentu, kiedy po raz pierwszy pojawiły się w zastosowaniach do eksperymentów fizycznych w akceleratorach na wiązkach przeciwbieżnych. W latach 80-tych i 90-tych uczestniczył w pionierskich pracach związanych z budową krzemowych detektorów wierzchołka w Europejskim Centrum Badań Jądrowych – CERN w Szwajcarii. We współpracy z Instytutem Technologii Elektronowej w Warszawie zbudował krzemowe detektory paskowe, a także rozpropagował nowy rodzaj detektorów mozaikowych wykonanych w technologii SOI.

Wiele lat spędził pracując na uniwersytetach zagranicznych w Mediolanie – Włochy (1987-1991), Strasbourgu – Francja (1997), Illinois w Chicago – USA (1998-1999), Karlsruhe – Niemcy (2002), Insubria w Como – Włochy (2003-2004) oraz w międzynarodowych ośrodkach badawczych (CERN – Szwajcaria, Brookhaven National Laboratory – USA, Argonne National Laboratory – USA). Dzięki tym wyjazdom poznał metody pracy naukowej zarówno w warunkach uniwersyteckich, jak i w ośrodkach badawczych. Uczestniczył w badaniach międzynarodowych w ramach kolaboracji DELPHI – w CERN (1987-2000) i PHOBOS w BNL (1998-2006). Obecnie bierze udział w 3 kolaboracjach: CBM w GSI – Niemcy, LHCb i NA61/SHINE w CERN.

Był kierownikiem lub głównym wykonawcą 7 grantów krajowych i 3 grantów europejskich.

Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 500 publikacji (w tym ok. 400 w czasopismach z Listy Filadelfijskiej) i 3 patenty międzynarodowe. Według bazy Web of Science jego Indeks Hirscha wynosi 48, a liczba cytowań bez autocytowań – ponad 10 000. Kilkanaście prac było cytowanych ponad 100 razy.

W roku 1999 został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, a w roku 2002 otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej. Wielokrotny laureat Nagrody Rektora za osiągn.ięcia naukowe i dydaktyczne.

(źródło: NCN)

Panu Profesorowi gratulujemy nowej odpowiedzialności.

Równocześnie serdecznie dziękujemy za dotychczasową posługę na tym stanowisku Panu prof. dr. hab. Krzysztofowi Pilarczykowi, która to zaowocowała licznymi wydarzeniami, o których informowaliśmy na naszej stronie.