5 grudnia opublikowano najnowszą aktualizację strony www.shroud.com. Przegląd niektórych nowości i ciekawych publikacji.

Archeolog William Meacham opublikował polemikę z twierdzeniami włoskiego historyka i znanego sceptyka autentyczności Całunu, Andrea Nicolottego, na temat rzymskich biczów, których ciosy przypuszczalnie zostały uwiecznione na wizerunku z Całunu. Autorzy Howell G. M. Edwards, Peter Vandenabeele i Philippe Colomban dyskutują zastosowanie spektroskopii Ramana w badaniach nad Całunem. Kelly Kearse w kilku artykułach dyskutuje dalsze możliwości badań krwi na Całunie Turyńskim, w tym zastosowanie promieniowania ultrafioletowego do wykrycia obecnej w krwi bilirubiny. Joe Marino ujawnia komunikację zmarłego w 2005 r. chemika STURP-u, Raymonda Rogersa w sprawie błędów datowania radiowęglowego z 1988 r. Marino i Barrie Schwortz w dwóch artykułach opisują relacje  członków STURP-u z kontrowersyjnym specjalista od mikroskopii Walterem McCrone’m, który pospiesznie postulował, że Całun to malowidło. Jak widać, kontrowersje sprzed ponad 40 lat ciągle są jeszcze rozważane.

Wcześniej w tym roku głośnym echem odbiła się informacja, że grupa badaczy opracowała nowa metodę użyta do datowania Całunu, na podstawie właściwości  widma rozproszonego promieniowania X. W artykule: De Caro, L.; Barta, C.; Fanti, G.; Matricciani, E.; Sibillano, T.; Giannini, C. Long-Term Temperature Effects on the Natural Linen Aging of the Turin Shroud. Information 2022, 13, 458 projekt ten zostaje rozszerzony, a autorzy dyskutują różne historyczne scenariusze podróży Całunu z Jerozolimy do Turynu, i modelują jak warunki klimatyczne w różnych miastach w których Całun miałby wedle różnych teorii przebywać, mogły wpłynąć na badane własności włókien z Całunu.

Ponadto opublikowano wiele innych artykułów przeglądowych na różne tematy związane z Całunem.