Od 30 września nowa aktualizacja strony www.shroud.com jest już dostępna online. Po raz kolejny można się przekonać, jakie są nowe wieści i publikacje odnoszące się do problematyki Całunu Turyńskiego.

Joe Marino kontynuuje prace nad tematycznymi bibliografiami źródeł anglojęzycznych odnoszących się do poszczególnych aspektów badań nad Całunem, lecz nie omieszka także i publikować innych podobnych artykułów, przedstawiających m.in. dorobek jednych z najbardziej znaczących badaczy Całunu (Johna Jacksona, Alana Adlera, Raymonda Rogersa) czy listę najważniejszych wydarzeń w historii Całunu od 1898 r.

W nowym numerze magazynu „Sindon” mamy artykuły opisujące prywatną kopię Całunu należąca do św. Karola Boromeusza, szczegóły konserwacji Całunu w 2002 r., a także związki pomiędzy Całunem Turyńskim oraz Sudarium z Oviedo w Hiszpanii.

Do bazy publikacji naukowych dołączono pięć starych artykułów członków STURP-u z lat 70-tych i 80-tych, głównie z rozmaitych konferencji naukowych, opisujących techniczne szczegóły badań nad Całunem przeprowadzonych w 1978 r.

Po za tym, jak zwykle, prezentacja nowych książek o tematyce Całunu, wartościowych stron Internetowych, archiwizacja starszych wydań czasopism poświęconych Całunowi, takich jak Collegamento pro Sindone i wiele innych ciekawych informacji.