Najnowsza aktualizacja strony www.shroud.com jest już dostępna online. Kolejna porcja aktualności w temacie Całunu Turyńskiego, a także nowych i starych artykułów i publikacji naukowych. Poniżej omówienie niektórych nowości:

Opublikowano zeskanowane wersje najwcześniejszych numerów (z lat 1980-tych) wydawanego w języku włoskim magazynu Collegamento pro Sindone. Sceptyk Hugh Farey kwestionuje istnienie obrazów monet na powiekach Człowieka z Całunu, twierdząc, że są one tylko efektem nierówności na powierzchni tkaniny (New Light on the Leptons: Fresh observation demonstrate that they are illusions). Ian Wilson opublikował nowy artykuł na temat pielgrzymich medalionów produkowanych z okazji średniowiecznych wystawień Całunu Turyńskiego (The Earliest Pilgrim Badges Produced for the So-Called ‘Shroud of Turin’, Peregrinations: Journal of Medieval Art and Architecture, 7, 3 (2021): 174-211). Kelly Kearse dyskutuje możliwość wykrycia plam osocza krwi za pomocą obserwacji w świetle ultrafioletowym (Environmental influence on blood serum detection using ultraviolet 365, Journal of Forensic Science and Research, 2021; 5: 030-036). Z kolei Larry Schwable i Bryan Walsch opublikowali kolejny artykuł dotyczący krytyki statystycznej datowania radiowęglowego Całunu z 1988 r. (On Cleaning Methods and the Raw Radiocarbon Data from the Shroud of Turin, International Journal of Archaeology 2021; 9(1): 10-16). Tristan Casbianca z kolei dyskutuje różne podejścia historyków do miniatur z węgierskiego Kodeksu Praya z XII w. i ich możliwego związku z Całunem Turyńskim (The Ongoing Historical Debate About the Shroud of Turin: The Case of the Pray Codex, Heythrop Journal, 27 luty 2021).

Tematem który wywołuje wiele dyskusji jest oficjalne stanowisko Kościoła Katolickiego wobec Całunu Turyńskiego oraz problemu jego autentyczności. Wypowiedzi hierarchów na ten temat zebrał Joe Marino (What is the Catholic Church’s Official Position on the Shroud of Turin? Pronouncements from the Vatican and Turin).

Olbrzymia ilość publikacji na temat Całunu Turyńskiego sprawia, że trudno znać je wszystkie, być obeznanym z wszystkimi argumentami, jakie w dyskusji się pojawiają, oraz mieć pełny ogląd obecnego stanu wiedzy, bez pewnej stronniczości wynikającej z dostępu do takich czy innych źródeł informacji, prezentujących różne poglądy. Pewne usystematyzowanie źródeł informacji wydaje się niezbędne. Z pomocą wyszedł Joe Marino, który zaczął tworzyć listy bibliograficzne anglojęzycznych źródeł odnośnie poszczególnych „działów” wiedzy o Całunie Turyńskim, takich jak botanika, datowanie radiowęglowa, ocena wiarygodności medycznej, badania krwi itd. Obecnie skompilował on kilkanaście takich list odnośnie poszczególnych specjalistycznych tematów, zapowiadając jeszcze kolejne. Listy te mają być aktualizowane na bieżąco. Niewątpliwie stanowią one niezastąpiona pomoc, lekturę obowiązkową dla każdego zainteresowanego tematyką Całunu Turyńskiego.