22 maja na wystawie gościliśmy Ks. Abp. Marka Jędraszewskiego. Ksiądz Arcybiskup musiał być wyraźnie zainteresowany i poruszony kwestią Całunu, skoro po kilku dniach wrócił do nas z kolegami ze swojego rocznika z seminarium, aby wysłuchać krótkiej prezentacji na temat Całunu.