Pragniemy dzisiaj przypomnieć postać Stanisława Karwowskiego. Był jednym z pierwszych polskich syndonologów. Lekarz, doktor nauk medycznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizujący się w laryngologii, w latach 1934-1936 pracownik Kliniki Laryngologii na Uniwersytecie Karola w Pradze, później wykładowca medycyny pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Poznaniu. On to w latach 1936-1937 przetłumaczył na polski pracę dra R.W. Hynka Święty Całun. Zawartą w książce wiedzę, o tajemniczym wizerunku Jezusa, popularyzował przez liczne wykłady i prelekcje, komentując ją z punktu widzenia medycznego.  Dr S. Karwowski, wgłębiając się w misterium śmierci Jezusa z Całunu, nie wiedział, że sam w pewnej mierze doświadczy wkrótce niezwykłego cierpienia. Tuż przed wybuchem wojny dostał przydział, jako lekarz w randze podporucznika, do szpitala wojskowego w Białowieży. Następnie został osadzony przez Rosjan w obozie dla polskich oficerów w Ostaszkowie, zamordowany w wieku 34 lat strzałem w tył głowy w więzieniu NKWD w Twerze w kwietniu 1940 roku i pochowany w Miednoje (dziś Polski Cmentarz Wojenny). Dziękujemy prof. Krzysztofowi Pilarczykowi za nadesłane informacje.