Utworzenie 21 X 2017 roku w Krakowie Polskiego Centrum Syndonologicznego (dalej: PCS), jako delegatury Międzynarodowego Centrum Syndonologicznego w Turynie, skłania przede wszystkim do wieloaspektowej refleksji nad dotychczasowymi osiągnięciami polskiej syndonologii, przypomnienia polskich badaczy Całunu i popularyzatorów o nim wiedzy oraz wskazania na nowe perspektywy badawcze w obszarze stosunkowo nowej dyscypliny.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją (preprint) prof. dr. hab. Krzysztofa Pilarczyka z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.