2017/2018 semestr letni (UJ)

prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk (UJ)

 1. Syndonologia – organizacja dyscypliny i polscy syndonolodzy w minionym stuleciu
  Prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk
  Termin: 15 III 2018 (czwartek), godz. 18.00
 2. Datowanie radiowęglowe – badanie wieku Całunu z roku 1988
  Prowadzący: prof. dr hab. Wojciech Kucewicz
  Termin: 26 IV 2018 (czwartek), godz. 18.00
 3. Całun a ewangelie kanoniczne
  Prowadzący: ks. prof. dr hab. Roman Bogacz
  Termin: 17 V 2018 (czwartek), godz. 18.00
 4. Całun Chrystusa jako znak, źródło informacji oraz celowego przekazu
  Prowadzący: dr hab. Zbigniew Treppa, prof. UG
  Miejsce: Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG, Gdańsk, ul.       Bażyńskiego 8, gabinet S203
  Termin: 8 VI 2018 (piątek), godz. 17.00

2018/2019 semestr zimowy (UG)

prowadzący: prof. dr hab. Zbigniew Treppa (UG)

 1. Fizykochemiczne badania śladów krwi na Całunie Turyńskim
  Prowadzący: prof. dr hab. Jan Stefan Jaworski
  Termin: 10 X 2018 (środa), godz. 17.00
 2. Medyczne aspekty śmierci krzyżowej Chrystusa
  Prowadzący: prof. dr hab. Władysław Sinkiewicz
  Termin: 9 XI 2018 (piątek), godz. 17.00
 3. Rytuał pochówku żydowskiego a Całun
  Prowadzący: ks. dr hab. Grzegorz Szamocki, prof. UG, prof. dr hab.          Krzysztof Pilarczyk
  Termin: 12 XII 2018 (środa), godz. 17.00
 4. Całun Chrystusa w kontekście innych acheiropitów
  Prowadzący: dr hab. Zbigniew Treppa, prof. UG
  Termin: 16 I 2019 (środa), godz. 17.00

2018/2019 semestr letni (UJ)

prowadzący: prof. dr hab. Wojciech Kucewicz (AGH)

 1. Człowiek z Całunu w oczach fizyka – hipoteza powstania wizerunku i metodologia badań
  Prowadzący: dr hab. inż. Wojciech Zając, prof. IFJ PAN (Instytut Fizyki     Jądrowej PAN w Krakowie)
  Termin: 21 III 2019 (czwartek), godz. 19.00-20.30.
 2. Natura i pochodzenie wizerunku ciała na Całunie Turyńskim: historia badań
  Prowadzący: prof. dr hab. inż. Janusz Orkisz (PK) i mgr Krzysztof Sadło (PCS)
  Termin: 11 IV 2019 (czwartek), godz. 19.00-20.30
 3. Starzenie celulozy a wiek Całunu Turyńskiego i natura wizerunku
  Prowadzący: prof. dr hab. Jan Stefan Jaworski (UW)
  Termin: 23 V 2019 (czwartek), godz. 19.00-20.30
 4. Współczesne badania Całunu Turyńskiego na Uniwersytecie w Padwie – wybrane otwarte kwestie
  Prowadzący: dr hab. Jakub Prauzner-Bechcicki (UJ)
  Termin: 14 VI 2019 (piątek), godz. 19.00-20.30

2019/2020 semestr zimowy (UJ)

prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk (UJ)

 1. Całun Turyński – historia nieznana (do 1357) widziana oczyma historyka religii
  Prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk (UJ)
  Termin: 19 X 2019 (sobota), godz. 14.30 Zwierzchnictwo Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Miechowie. III Dzień Całunu.
 2. Obraz z Całunu a kanony ukazywań wizerunku Chrystusa z perspektywy historii obrazu
  Prowadzący: prof. dr hab. Zbigniew Treppa (UG)
  Termin: 20 XI 2019. Auditorium Maximum UJ, godz. 18.00-19.30
 3. Średniowieczne dzieje Całunu oczami współczesnego historyka
  Prowadzący: dr hab. Tomasz Graff (UPJPII)
  Termin: 18 XII 2019. Auditorium Maximum UJ, godz. 18.00-19.30.
 4. Poszukiwania śladów Całunu Turyńskiego w średniowieczu przez historyka sztuki
  Prowadzący: ks. prof. dr hab. Dariusz Tabor (UPJPII)
  Termin: 22 I 2020. Auditorium Maximum UJ, godz. 18.00-19.30.