Cyfrowy Leksykon Syndonologiczny

Książka jest rezultatem projektu badawczego pt. „Leksykon syndonologiczny”, realizowanego przez zespół naukowców afiliowanych do następujących uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu w Rzymie. Do składu kolegium redakcyjnego leksykonu należą członkowie Polskiego Centrum Syndonologicznego, zaś funkcję koordynatora całości projektu i redaktora wersji elektronicznej leksykonu pełni Krzysztof Pilarczyk.

PRAWDZIWE OBLICZE BOGA.
CAŁUN TURYŃSKI W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ NAUKOWYCH.

Prof. dr hab. Jan S. Jaworski

DATOWANIE RADIOWĘGLOWE
BADANIE WIEKU CAŁUNU Z 1988 R.

Prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz

ŚLADY KRWI NA CAŁUNIE TURYŃSKIM
ANALIZA MATERIAŁOWA OD MIKRO DO NANOSKALI (Preprint)

Prof. dr hab. Jan S. Jaworski

POLSCY SYNDONOLODZY
Z DZIEJÓW BADAŃ CAŁUNU TURYŃSKIEGO I ICH POPULARYZACJI
oraz POLSKA BIBLIOGRAFIA SYNDONOLOGICZNA (DO 2017 ROKU) (Preprint)

Prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk