(w kolejności przystąpienia)

 1. o. mgr inż. Mariusz Kiełbasa, LC
 2. dr inż. Zbigniew Handzel
 3. ks. prof. dr hab. Roman Bogacz
 4. prof. dr hab. med. Władysław Sinkiewicz
 5. mgr Krzysztof Sadło
 6. prof. dr hab. inż Janusz Orkisz
 7. prof. dr hab. Zbigniew Treppa
 8. prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk
 9. mgr inż. Michał Wojtulewicz
 10. dr med. Andrzej Przybyszowski
 11. ks. mgr Leszek Uroda
 12. mgr Zofia Komorowska
 13. mgr Jadwiga Pilarczyk
 14. dr Marcin Majewski
 15. mgr Szymon Szymański-Zych
 16. Prof. dr hab. Jan Stefan Jaworski