(w kolejności przystąpienia)

 1. o. mgr inż. Mariusz Kiełbasa, LC
 2. dr inż. Zbigniew Handzel
 3. ks. prof. dr hab. Roman Bogacz
 4. prof. dr hab. med. Władysław Sinkiewicz
 5. mgr Krzysztof Sadło
 6. prof. dr hab. inż Janusz Orkisz
 7. prof. dr hab. Zbigniew Treppa
 8. prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk
 9. mgr inż. Michał Wojtulewicz
 10. dr med. Andrzej Przybyszowski
 11. ks. mgr Leszek Uroda
 12. mgr Zofia Komorowska
 13. mgr Jadwiga Pilarczyk
 14. dr Marcin Majewski
 15. mgr Szymon Szymański-Zych
 16. prof. dr hab. Jan Stefan Jaworski
 17. dr Tomasz Graff
 18. Zenon Handzel
 19. Maria Hencel
 20. mgr lic. Aleksander Sztramski
 21. Małgorzata Kopeć
 22. ks. dr Artur Strzępka