(w kolejności przystąpienia)

 1. o. mgr inż. Mariusz Kiełbasa, LC
 2. dr inż. Zbigniew Handzel
 3. ks. prof. dr hab. Roman Bogacz
 4. prof. dr hab. med. Władysław Sinkiewicz
 5. mgr Krzysztof Sadło
 6. prof. dr hab. inż Janusz Orkisz
 7. prof. dr hab. Zbigniew Treppa
 8. prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk
 9. prof. dr hab. Wojciech Kucewicz
 10. mgr inż. Michał Wojtulewicz
 11. dr med. Andrzej Przybyszowski
 12. ks. mgr Leszek Uroda
 13. mgr Zofia Komorowska
 14. mgr Jadwiga Pilarczyk
 15. dr Marcin Majewski
 16. mgr Szymon Szymański-Zych
 17. prof. dr hab. Jan Stefan Jaworski
 18. dr hab. Tomasz Graff
 19. Zenon Handzel
 20. Maria Hencel
 21. mgr lic. Aleksander Sztramski
 22. Małgorzata Kopeć
 23. ks. dr Artur Strzępka