Seminarium syndonologiczne
Medyczne aspekty śmierci krzyżowej Chrystusa
Prowadzący: prof. dr hab. Władysław Sinkiewicz
Termin: 9.11.2018, godz. 17:00

Transmisja online dostępna tutaj:
https://mcu.man.poznan.pl/conference_join_cme.html?name=Seminarium_5902

Po wejściu na stronę należ zainstalować wtyczkę (click here to install).
Potem kliknąć na otwartej stronie:
Click here to join the conference using ConferenceMe.
Wpisać PIN: 2751#

 

Seminarium syndonologiczne
Fizykochemiczne badania śladów krwi na Całunie
Prowadzący: prof. dr hab. Jan Jaworski
Termin: 10.10.2018, godz. 17:00

Transmisja online dostępna tutaj:
https://mcu.man.poznan.pl/conference_join_cme.html?name=Seminarium_5764

Po wejściu na stronę należ zainstalować wtyczkę (click here to install).
Potem kliknąć na otwartej stronie:
Click here to join the conference using ConferenceMe.
Wpisać PIN: 2751#

 

 

 

Seminarium syndonologiczne
Całun a ewangelie kanoniczne
Prowadzący: ks. prof. dr hab. Roman Bogacz
Termin: 17 V 2018 (czwartek), godz. 18.00

 

Seminarium syndonologiczne
Datowanie węglowe – badanie wieku Całunu z 1988 roku
Prowadzący: prof. dr hab. Wojciech Kucewicz
Termin: 26 IV 2018 (czwartek), godz. 18.00

 

Seminarium syndonologiczne
Syndonologia – organizacja dyscypliny i polscy syndonolodzy w minionym stuleciu
Prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk
Termin: 15 III 2018 (czwartek), godz. 18.00