Seminarium syndonologiczne
Syndonologia – organizacja dyscypliny i polscy syndonolodzy w minionym stuleciu
Prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk
Termin: 15 III 2018 (czwartek), godz. 18.00

Serdecznie zapraszamy.