Seminarium syndonologiczne

Poszukiwania śladów Całunu Turyńskiego w średniowieczu przez historyka sztuki.
Prowadzący: ks. prof. dr hab. Dariusz Tabor (UPJPII)
Termin: 22 I 2020 (środa), godz. 18.00-19.30

Transmisja online:
https://www.youtube.com/watch?v=crpl7gPC9hU

Seminarium syndonologiczne

Średniowieczne dzieje Całunu widziane oczami współczesnego historyka.
Prowadzący: Dr hab. Tomasz Graff, prof. UPJPII
Termin: 18 XII 2019 (środa), o godz. 18.00-19.30

Transmisja online:
https://www.youtube.com/watch?v=9KYvBW21Wmc

 

III Dzień Całunu w Miechowie

 

Seminarium syndonologiczne

Współczesne badania Całunu na Uniwersytecie w Padwie
Prowadzący: dr hab. Jakub Prauzner-Bechcicki (UJ)
Termin: 14.06.2019, godz. 19:00

Transmisja online dostępna tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=U3oxndrivwo

 

Seminarium syndonologiczne

Starzenie celulozy a wiek Całunu Turyńskiego i natura wizerunku
Prowadzący: prof. dr hab. Jan Jaworski (UW)
Termin: 23.05.2019, godz. 19:00

Transmisja online dostępna tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=qleLVJcfgIw

 

Seminarium syndonologiczne

Człowiek z Całunu w oczach fizyka – hipoteza powstania wizerunku i metodologia badań.
Prowadzący: dr hab. Wojciech Zając, prof. n. IFJ PAN
Termin: 11.04.2019, godz. 19:00

Transmisja online dostępna tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=wFov1r_1EM4

 

Seminarium syndonologiczne

Natura i pochodzenie wizerunku ciała na Całunie
Prowadzący: prof. dr hab. Janusz Orkisz (PK) i mgr Krzysztof Sadło (PCS).
Termin: 21.03.2019, godz. 19:00

Transmisja online dostępna tutaj:

Przepraszamy, ale ze względów technicznych niezależnych od nas konferencja nie została zarejestrowana.

 

Seminarium syndonologiczne
Całun Chrystusa w kontekście innych acheiropitów
Prowadzący: dr hab. Zbigniew Treppa, prof. UG
Termin: 16.01.2019, godz. 17:00

Transmisja online dostępna tutaj:
https://mcu.man.poznan.pl/conference_join_cme.html?name=Seminarium_6196

Po wejściu na stronę należ zainstalować wtyczkę (click here to install).
Potem kliknąć na otwartej stronie:
Click here to join the conference using ConferenceMe.
Wpisać PIN: 2751#