9 października ukazał się w języku angielskim kolejny numer magazynu Sindon. Oto informacja od sekretarza CISS, Enrico Simonato:

Niniejszym wydaniem rozpoczynamy Sindon Agora. Jest to niezależna edycja Sindon bez stałych dat publikacji, w którym będziemy przedstawiać, według uznania Komitetu Naukowego, teksty lub tematy mające na celu stymulowanie dyskusji na temat otwartych problemów uważanych za interesujące, nie mając na celu ustalania stanu wiedzy na dany temat. Treści te niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko CISS.

W marcu 2020 roku miało odbyć się sympozjum poświęcone historii Całunu Turyńskiego w Archiwum Aube w Troyes we Francji. Celem sympozjum było rozważenie sprzecznych hipotez historycznych dotyczących Całunu Turyńskiego poprzez otwarte omówienie ich sprzeczności. Wszyscy uczestnicy przygotowali swoje wystąpienia do przedstawienia. Jednakże sympozjum zostało odwołane dwa tygodnie przed planowaną datą ze względu na pandemię COVID-19, która zaczęła się szerzyć na całym świecie. Rok później kilku autorów, którzy mieli wystąpić na sympozjum, zgodziło się napisać artykuł na temat swojego wystąpienia. W tym wydaniu Sindon Agora przedstawiamy sześć przyjętych artykułów.

Zapraszamy do lektury.