Już dwa tygodnie upłynęły od inauguracji trzeciej serii seminarium syndonologicznego na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie. Na pierwszym spotkaniu, które miało miejsce 21 marca mogliśmy usłyszeć ogólne wprowadzenie w tematykę seminarium przedstawione przez prof. dr. hab. Janusz Orkisza z Politechniki Krakowskiej oraz wykład Krzysztofa Sadło z PCS.

W swoim wystąpieniu Krzysztof Sadło zaprezentował dotychczasową wiedzę jaką dysponujemy na temat natury wizerunku ciała na płótnie, jego cech wizualnych i fizykochemicznych oraz dokonał przeglądu i krytyki dotychczasowych prób wytłumaczenia jego genezy.

Niestety z przykrością informujemy, że nie zachowało się nagranie wideo z seminarium, w najbliższym czasie udostępnimy jednak nagranie audio wraz z prezentacją.

Pierwsze spotkanie było wprowadzeniem do dalszej tematyki seminarium, w ramach kolejnych zaprezentowane będą współczesne teorie brane pod uwagę jako możliwie wyjaśnienia dla zaistnienia odbicia ciała na płótnie. Pełnym program seminarium można obejrzeć klikając tutaj.