19:00
Prowadzący: prof. Jan Jaworski Abstrakt: Struktura chemiczna celulozy, podstawowego składnika lnu, oraz jej degradacja z wiekiem: zmiany chemiczne na drodze hydrolizy i utleniania, powstanie nowych grup funkcyjnych i rozrywanie wiązań prowadzące do zażółcenia i osłabienia włókien celulozy. Wykorzystanie tych procesówRead More...
Auditorium Maximum, Sala Konferencyjna II piętro
19:00
Prowadzący: dr hab. Jakub Prauzner-Bechcicki Abstrakt: W ostatnich latach, w obszarze fizykochemicznych badań Całunu Turyńskiego zdaje się wieść prym grupa badawcza skupiona wokół prof. Giulio Fantiego z Uniwersytetu w Padwie. Uzyskiwane w tym zespole wyniki dowodzą, że arsenał metod eksperymentalnychRead More...
Auditorium Maximum, Sala Konferencyjna II piętro