Czterdzieści lat temu, 8 października 1978, tuż po zakończeniu wystawienia Całunu z okazji 400-letniej rocznicy sprowadzenia go do Turynu, do badania Całunu przystąpili naukowcy (głównie amerykańscy) skupieni w grupie badawczej STURP (Shroud of Turin Research Project). Przez 5 dni i nocy, bez przerwy, przy udziale kilkudziesięciu naukowców i 2 ton sprzętu badawczego, Całun został poddany jak do tej pory najbardziej kompleksowemu zestawowi badań naukowych. Chociaż od tamtych wydarzeń mija już 40 lat, to niektóre wyniki ówcześnie przeprowadzonych badań wciąż są analizowane, a część z nich dopiero po latach od przeprowadzenia – w świetle rozwoju nauki – doczekała się ciekawych interpretacji.

Więcej informacji i materiałów związanych ze STURP można znaleźć przeglądając stronę: http://www.shroud.com/latebrak.htm, zbiór materiałów i artykułów naukowych wydanych przez STURP znajduje się z kolei tutaj: https://www.shroud.com/78papers.htm.