W najbliższy czwartek, 11 kwietnia kolejne seminarium z nowego cyklu dotyczącego hipotez wyjaśniających powstanie wizerunku ciała na płótnie. Tematem seminarium będzie: Człowiek z Całunu w oczach fizyka – hipoteza powstania wizerunku i metodologia badań. Seminarium poprowadzi: dr hab. Wojciech Zając, prof. n. IFJ PAN

Abstrakt: Najważniejsze cechy fizyczne wizerunku: grubość warstwy jego nośnika, korelacja stopnia zaciemnienia z odległością nośnika od modela, itp. wydają się wykluczać protofotografię oraz efekty radiacyjne w celulozie.

Zadowalającą hipotezę powstania wizerunku można zbudować zakładając proces z grupy tzw. reakcji Maillarda. Dowolna akceptowalna dla fizyka hipoteza winna spełniać ostre kryteria naukowości (np. Poppera). Inne hipotezy wykraczają poza ramy dyskursu naukowego.

Seminarium odbędzie się w Krakowie w Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33, Sala Konferencyjna (II piętro), o godzinie 19.00