27 kwietnia w Swindon a 28 i 29 kwietnia w Londynie prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk w dwudziestą rocznicę wizyty Jana Pawła II w Turynie opowie o:

  • historii Całunu i znaczeniu odkrycia fotograficznego z XIX w.
  • zgodności między Całunem a opisami ewangelicznymi
  • zbieżności między Całunem a ikonografią chrześcijańską
  • trójwymiarowym obrazie człowieka z Całunu i aktualnym stanie badań.

Serdecznie zapraszamy.

27 kwietnia 18:30, Walton Close, Swindon, SN3 2JU, Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

28 kwietnia 16:00, 2 Devonia Road, Londyn, N1 8JJ, Parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

29 kwietnia 19:00, 232/234 Balham High Rd., Londyn, SW17 7AW, Parafia pw. Chrystusa Króla

Podczas wykładu istnieje możliwość zakupu książek.