Inwentarz

Wyjątkowym obiektem na naszej wystawie – a jednym z 9 takich na świecie – są trójwymiarowe obrazy soczewkowe. W trójwymiarze i czarno-białych barwach wiele szczegółów staje się lepiej widocznych niż w normalnych kolorach Całunu.

Intensywność zabarwienia wizerunku utrwalonego na Całunie, zmienia się w zależności od odległości jaka dzieliła ciało od płótna, pozwala to – pomimo, że wizerunek jest rzutem prostopadłym ciała – na odtworzenie jego trójwymiarowego modelu, czego prezentacją są właśnie obraz soczewkowe. Ta trójwymiarowa właściwość wizerunku na Całunie czyni go jeszcze bardziej niepowtarzalnym.