Inwentarz

Naszą wystawę – poza kopią Całunu, obrazami soczewkowymi, posągiem i rekwizytami związanymi z Męką Chrystusa – tworzy 25 paneli przedstawiających: ogólne informacje o płótnie, jego historię, informacje na temat zbieżności Całunu z Ewangeliami oraz na temat wykonanych na nim badań naukowych. Treść wystawy dostępna jest także w książeczkach – cegiełkach, które można u nas zakupić w cenie 10 zł.